Walne Zgromadzenie:

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rada nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik

KAWCZYK Marian - Przewodniczący RN
MALOK Grzegorz  - Z-ca Przewodniczącego RN
KEMPA Urszula - Sekretarz RN
BANAŚ Stanisław
BUCHENFELD Stanisław
GRZEGORCZYK Piotr
HARWIG Roman
KAFEL Sylwester 
SIWY Marek              
SOCHOR Krystian              
WIKTOROWICZ Sławomir      
ZAJĄC Lucjan   

Zarząd:

Prezes Zarządu - Marcin PAKUŁA

Zastępca Prezesa - Zbigniew GAWRON

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: