Walne Zgromadzenie:

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rada nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik

KAWCZYK Marian - Przewodniczący RN
MALOK Grzegorz  - Z-ca Przewodniczącego RN
Mateja Adam - Sekretarz RN
GRZEGORCZYK Piotr
Huczko Bogdan
HARWIG Roman
KAFEL Sylwester
Nieckarz Ryszard
Piełka Grzegorz              
SOCHOR Krystian              
WIKTOROWICZ Sławomir      
ZAJĄC Lucjan   

Zarząd:

Prezes Zarządu - Marcin PAKUŁA

Zastępca Prezesa - Zbigniew GAWRON

Aktualności:

Brak artykułów.

 

Wiadomości spółdzielcze:

 

 

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: