Walne Zgromadzenie:

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rada nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik

HUCZKO Bogdan - Przewodniczący RN
NIECKARZ Ryszard  - Z-ca Przewodniczącego RN
Mateja Adam - Sekretarz RN
BUCHENFELD Stanisław
MACHERZYŃSKA Aneta
PLEWNIA Gerard
SIWY Marek

Zarząd:

Prezes Zarządu - Marcin PAKUŁA

Zastępca Prezesa - Zbigniew GAWRON

Aktualności:

Brak artykułów.

 

Wiadomości spółdzielcze:

 

 

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: