Przetargi:

 

Przetarg: Remont klatek schodowych w Tworogu przy ulicy Górnej 2 i 4


Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK”
z siedzibą przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach


ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie „Remont klatek schodowych w budynkach
mieszkalnych, wielorodzinnych,
położonych przy ul. Górnej 2 i 4 w Tworogu ”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Dokonanie wpłaty, na konto SM „CHEMIK” nr 63 1020 2368 0000 2102 0022 1507, tytułem pokrycia kosztów materiałów przetargowych (wydania specyfikacji), w wysokości 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł brutto. Koszty materiałów przetargowych nie podlegają zwrotowi.
2. Złożenie, w terminie do 12.07.2024r. do godziny 13.00, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach, pisemnej oferty, opracowanej w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniesienie stosownego wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po okazaniu dowodu wpłaty oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym SM „CHEMIK”, adres j.w., od dnia 01.07.2024r., tel. 32 390 35 45, 781-999-823 w godzinach pracy Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach, z napisem „Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, położonych przy ul. Górnej 2 i 4 w Tworogu ”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg: Przetarg na remont drogi 28.06.2024 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK”
z siedzibą przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie „Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku mieszkalnym,
położonym przy ul. Strzybnickiej 8 w Tarnowskich Górach”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. dokonanie wpłaty, na konto SM „CHEMIK” nr 63 1020 2368 0000 2102 0022 1507, tytułem pokrycia kosztów materiałów przetargowych (wydania specyfikacji), w wysokości 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł brutto. Koszty materiałów przetargowych nie podlegają zwrotowi.
2. złożenie, w terminie do 28.06.2024r. do godziny 13ºº, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach, pisemnej oferty, opracowanej w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniesienie stosownego wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po okazaniu dowodu wpłaty oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym SM „CHEMIK”, adres j.w., od dnia 17.06.2024r., tel. 32 390 35 45, 781-999-823 w godzinach pracy Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach, z napisem „Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Strzybnickiej 8 w Tarnowskich Górach”

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg: Przetarg na remont drogi 28.06.2024 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK”
z siedzibą przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach


ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie „Remontu drogi przy budynkach mieszkalnych,
położonym przy u. A. Krajowej 2 i 7 w Tarnowskich Górach”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. dokonanie wpłaty, na konto SM „CHEMIK” nr 63 1020 2368 0000 2102 0022 1507, tytułem pokrycia kosztów materiałów przetargowych (wydania specyfikacji), w wysokości 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł brutto. Koszty materiałów przetargowych nie podlegają zwrotowi.
2. złożenie, w terminie do 28.06.2024r. do godziny 13ºº, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach, pisemnej oferty, opracowanej w oparciu o Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia oraz wniesienie stosownego wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po okazaniu dowodu wpłaty oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym SM „CHEMIK”, adres j.w., od dnia 17.06.2024r., tel. 32 390 35 45, 781-999-823 w godzinach pracy Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach, z napisem „Przetarg – Remont drogi przy budynkach mieszkalnych położonych przy ul. A. Krajowej 2 i 7 w Tarnowskich Górach”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


 

Przetarg: Przetarg na remont drogi 21.06.2024 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK”
z siedzibą przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach


ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie „Remontu drogi przy budynku mieszkalnym,
położonym przy u. A. Krajowej 16 w Tarnowskich Górach”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. dokonanie wpłaty, na konto SM „CHEMIK” nr 63 1020 2368 0000 2102 0022 1507, tytułem pokrycia kosztów materiałów przetargowych (wydania specyfikacji), w wysokości 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł brutto. Koszty materiałów przetargowych nie podlegają zwrotowi.
2. złożenie, w terminie do 21.06.2024r. do godziny 13ºº, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” przy ul. Kościelnej 87 w Tarnowskich Górach, pisemnej oferty, opracowanej w oparciu o Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia oraz wniesienie stosownego wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po okazaniu dowodu wpłaty oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym SM „CHEMIK”, adres j.w., od dnia 10.06.2024r., tel. 32 390 35 45, 781-999-823
w godzinach pracy Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach, z napisem „Przetarg – Remont drogi przy budynku mieszkalnym położonym przy ul. A. Krajowej 16 w Tarnowskich Górach”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


 

Kod captcha niepoprawny.
Spróbuj ponownie.

Wybierz:

Dodaj nowe ogłoszenie

Ogłoszenia drobne:

Brak ogłoszeń.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: