Przetargi:

 

Przetarg: Przetarg na remont klatek schodowych


Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK”
z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 87


ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu klatek schodowych
w budynku mieszkalnym
położonym w Tarnowskich Górach przy ul. Rozpłochowskiej 2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    dokonanie wpłaty, na konto SM „CHEMIK” nr 63 1020 2368 0000 2102 0022 1507, tytułem pokrycia kosztów materiałów przetargowych (wydania specyfikacji), w wysokości 50,00 zł + 23% VAT = 61,50 zł brutto. Koszty materiałów przetargowych nie podlegają zwrotowi.
2.    złożenie, w terminie do 6.09.2022r. do godziny 15ºº, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 87, pisemnej oferty, opracowanej w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniesienie stosownego wadium

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po okazaniu dowodu wpłaty,  jak również dodatkowe informacje, można uzyskać w Dziale Technicznym SM „CHEMIK”, adres j.w., od dnia 24.08.2022r., tel. 32 390 35 45, w godzinach pracy Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach, z napisem „Przetarg – remont klatek schodowych w Tarnowskich Górach przy ul. Rozpłochowskiej 2”

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


 

Kod captcha niepoprawny.
Spróbuj ponownie.

Wybierz:

Dodaj nowe ogłoszenie

Ogłoszenia drobne:

Brak ogłoszeń.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: