Przetargi:

 

Przetarg: Przetarg na najem lokalu mieszkalnego 14.12.2021

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„CHEMIK”
w Tarnowskich Górach
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI USTNEJ
na ustalenie stawki czynszowej najmu lokalu mieszkalnego
położonego w Tarnowskich Górach przy ul. Strzybnickiej 10/11
o pow. użytk. 44,00m2 – parter
Stawka czynszowa wywoławcza 20,00zł/m2 
Postąpienie 10% wysokości wywoławczej stawki czynszowej
Wadium – 300,00 zł.     
Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2021r. o godz. 1200
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach 
przy ul. Kościelnej 87. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni do dnia 23.04.2021r.,
a także złożenie pisemnego oświadczenia o posiadaniu stałego źródła dochodu 
oraz o zapoznaniu się z regulaminem przetargowym i stanem technicznym lokalu.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela 
dział członkowsko -lokalowy pod nr telefonu (32) 390 35 42
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
    

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHEMIK”
w Tarnowskich Górach 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
W FORMIE LICYTACJI USTNEJ

na ustalenie stawki czynszowej najmu lokalu mieszkalnego
położonego w Tarnowskich Górach przy ul. M.Rozpłochowskiej 7b/2
o pow. użytk. 36,00m2 – parter

Stawka czynszowa wywoławcza 20,00zł/m2
Postąpienie 10% wysokości wywoławczej stawki czynszowej
Wadium – 500,00 zł.     

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 87. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni do dnia 10.12.2021r., a także złożenie pisemnego oświadczenia o posiadaniu stałego źródła dochodu oraz o zapoznaniu się z regulaminem przetargowym i stanem technicznym lokalu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela dział członkowsko - lokalowy pod nr telefonu 32 390 35 42

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg: Wolny lokal użytkowy w Tarnowkich GórachSpółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK”
w Tarnowskich Górach


i n f o r m u j e,  że posiada do wynajęcia
wolny lokal użytkowy o pow. użytk. 31,00 m2
położony w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23c


Informacje pod nr telefonu 32 390 35 42.


 

Kod captcha niepoprawny.
Spróbuj ponownie.

Wybierz:

Dodaj nowe ogłoszenie

Ogłoszenia drobne:

Brak ogłoszeń.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: