Obrona Cywilna - Ochrona Ludności

 

      Szanowni mieszkańcy, wśród wszystkich powszechnie znanych obowiązków i powinności Spółdzielni w stosunku do jej mieszkańców jest jeden , o którym bardzo rzadko lub wcale się nie wspomina - a mianowicie szkolenie pracowników spółdzielni i jej mieszkańców w zakresie  powszechnej samoobrony na wypadek klęsk, katastrof, żywiołów i innych trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych. Mając powyższe na uwadze  zaczynamy od dzisiaj drukowanie materiałów , których celem będzie  przygotowanie  do rozpoznawania  i prawidłowego reagowania  na występujące lub mogące wystąpić zagrożenia w miejscu zamieszkania , o których piszemy powyżej. Na początek chcemy przedstawić Państwu powszechnie obowiązujące plansze z rodzajami alarmów  , ich sposobem ogłaszania i odwoływania.

W/w plansze można pobrać z pliku zamieszczonego poniżej.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: