Szanujmy sąsiadów

  W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców Spółdzielni „Chemik” na innych lokatorów przypominamy, że obowiązkiem każdego mieszkańca, który chce przeprowadzić remont w swoim mieszkaniu, jest nie tylko uzyskanie zgody Spółdzielni w tej sprawie, ale również uprzednie poinformowanie swoich sąsiadów o zbliżających się pracach – zwłaszcza jeśli będą one uciążliwe dla współmieszkańców (np. hałaśliwe).

Nieporozumienia pomiędzy mieszkańcami Spółdzielni są przede wszystkim wynikiem naruszania regulaminu porządku domowego, zgodnie z którym cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. Przypominamy, że w podanych powyżej godzinach nie wolno przeprowadzać w mieszkaniach żadnych prac remontowych, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia spokoju pozostałych mieszkańców bloku.  Roboty z zastosowaniem sprzętu elektrycznego (wiertarki, młoty) oraz ręczne kucie należy bezwzględnie zakończyć przed godz. 20.00.

Kolejną sprawą, o której również warto wspomnieć mieszkańcom przeprowadzającym remont jest to, iż należy zadbać o porządek na klatkach schodowych. Pamiętajmy, że nie mieszkamy w bloku sami, a klatki schodowe nie są naszą własnością, lecz korzystają z nich wszyscy mieszkańcy. Istotny jest także fakt, że nie wolno wyrzucać do śmietników gruzu po zburzonych ścianach, lecz jesteśmy zobowiązani wywieźć go we własnym zakresie (na swój koszt).

Nie należy nadużywać cierpliwości i wyrozumiałości tych, którzy żyją obok nas, dlatego postarajmy się zmniejszyć uciążliwości remontu do minimum.

 

 

Wiadomości spółdzielcze:

 

Aktualności:

Brak artykułów.

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości: